Goed bezochte netwerkbijeenkomst AgroAgenda en Regio Deal in Drachten

'Een handvat voor een bloeiend platteland in 2040' was het thema van onze netwerkbijeenkomst op 11 november jl. in De Lawei in Drachten. Ruim 140 betrokkenen vanuit de landbouw, natuur- en maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en overheden in Noord-Nederland waren aanwezig. Er waren workshops over vernieuwing van de landbouw en de samenwerking tussen praktijk en kennis ( -bestand, 3 MB) daarbij en over gebiedsprocessen  ( -bestand, 4 MB) (klik op de link voor de presentaties).

Tijdens een vraaggesprek onder leiding van Alex Datema, gingen melkveehouder Agnes Boer, Jan-Kees Goet van het Ministerie van LNV, Jan Gorter (Natuurmonumenten), Klaas Fokkinga (gedeputeerde Fryslân en voorzitter stuurgroep Regio Deal) en Marijke Folkers (voorzitter AgroAgenda) in gesprek over de opgaven en uitdagingen in de landbouw.

Groene Pluim
De Groene Pluim, een welverdiend compliment aan mensen die zich in een gebied inzetten voor natuurinclusieve landbouw, ging deze keer naar Liesbeth de Haan van Collectief Groningen West. Volgens de jury is zij iemand die vanuit de praktijk kijkt en werkt aan de toekomst van de landbouw, die het voortouw neemt, in mogelijkheden denkt en heel goed kan meebewegen zonder te stoppen.  Helaas kon ze de pluim vanwege ziekte niet zelf in ontvangst nemen.

De andere genomineerden waren:

 • Hans Kroodsma (voorzitter Agrarisch Collectief Waadrâne en boerenlandvogelboer). 
  Rustig, weloverwogen en vooral in verbinding met de boeren blijft hij stappen zetten, ook als er tegenwind is.
 • Corrie Terpstra (akkerbouwer en melkveehouder Kleischil)
  Nauw betrokken bij gebiedsproces, bewaakt evenwicht ambitie en landbouwrealiteit. Motiveert collega's om werk te maken van akkerranden. Is uitgesproken met een heldere boodschap en zorgt voor actie. 
 • Sies Krap (Pilot ESsentie Westerwolde, Staatsbosbeheer)
  Verbinder met een no nonsens-aanpak in de pilot ESsentie. Spreekt als natuurman de taal van de boeren. 
 • Rudi Hooch Antink (melkveehouder Drents Plateau)
  Heeft passie voor duurzaam boeren en brengt dat op inspirerende wijze over op collega-boeren. Hij is een echter verbinder. Zijn enthousiasme en drive werken aanstekelijk. 
 • Tjerk Hof (voorzitter gebiedscoorperatie en melkveehouder Zuidoost Fryslân) 
  Hij blijft kansen zien en betrekt daar een breed veld aan mensen bij.
 • Peter Harry Mulder (akkerbouwer Veenkolonien en initiatiefnemer akkervoedselwebherstel)
  Voorloper rond Natuurinclusief in Tussenklappenpolder met burgers en collega's. Durft te benoemen dat het anders moet. Hoewel het soms schuurt blijft hij in gesprek en heeft hij ongemerkt invloed op anderen. 

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst in Veldpost leest u hier. Klik hier ( -bestand, 624 KB) voor het informatieboekje met inspirerende initiatieven in Noord-Nederland.