Themabijeenkomsten over de bodem

Update: de bijeenkomsten van 19 januari en 2 februari in Aduard en Stadskanaal komen te vervallen vanwege te weinig aanmeldingen. 

Is de bodem het agrarisch goud voor de toekomst?
De bodem is de basis, zowel van een boerenbedrijf als voor biodiversiteit en natuur. Voor boeren zijn bodemleven, bodemstructuur en beschikbaarheid van water en voedingsstoffen van groot belang.

De Agenda voor de Veenkoloniën en de Regio Deal organiseren drie themabijeenkomsten over de bodem. Met lezingen van Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer van Aeres Hogeschool Dronten en Wijnand Sukkel, sr. onderzoeker duurzame landbouw aan de WUR. We sluiten af met een stamppotbuffet. Een ochtend om geïnspireerd te worden, mee te denken en elkaar te leren kennen.  

Voor wie:Agrarische ondernemers en ketenpartijen in de noordelijke Kleischil, het Oldambt en de Drents-Groningse Veenkoloniën en Westerwolde
Data:26 januari (PDF PDF-bestand, 322 KB) (Oldambt). Klik op de datum voor het programma. 
Tijd:9.30 – 13.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur)
Locaties:resp. Van der Valk Zuidbroek 

Aanmelden
Bent u erbij? Deelname is gratis en VOL=VOL. Aanmelden is nodig vanwege de catering en kan via het antwoordformulier. Meer info: Harold Martens, 06-31111893.