Is de bodem het agrarisch goud voor de toekomst?

Ongeveer 65 agrariers en vertegenwoordigers van collectieven en ketenpartijen uit het Oldambt, Westerwolde, Veenkolonien en de Kleischil waren 26 januari aanwezig in Zuidbroek bij onze themabijeenkomst over de bodem.

Gedeputeerde Johan Hamster heette de aanwezigen welkom en vertelde kort over de opgaven waar de provincie voor staat op het gebied van landbouw en stikstof. Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer van Aeres Hogeschool Dronten ging in op de bodembiologie en bodembiodiversiteit: het bodemleven helpt ons; hoe helpen wij het bodemleven? Ze vertelde o.a. over de voordelen van Mycorrhiza. Deze schimmel neemt stikstof, fosfaat en water op en zorgt voor betere gewasgroei, is stressbestendig en heeft meer weerstandvoordelen. Wijnand Sukkel, sr. onderzoeker duurzame landbouw aan de WUR ging in op het belang van ecologie in relatie tot toekomstige landbouwbedrijfssystemen. 

De presentaties van Van Os en Sukkel vindt u hier:
Presentatie Gera van Os ( -bestand, 3 MB)
Presentatie Wijnand Sukkel ( -bestand, 6 MB)

Vragen? Neem contact op met Harold Martens van de provincie Groningen.