Boeren rondom Leeuwarden openen hun deuren op 22 april tijdens ‘Toer de Boer’

Op zaterdag 22 april 2023 openen 15 melkveebedrijven in en rond Leeuwarden tussen 10:00 en 16:00 uur hun deuren voor publiek tijdens een ‘Toer de Boer’. Deze open boerderijroute wordt om 10.00 uur geopend in Jellum op de boerderij van de familie Andreae. Wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden tapt hier de eerste fles melk van Melktap Jellum waarmee de melktap feestelijk in gebruik wordt genomen. De toer is een initiatief van de Regio Deal en  wordt ondersteund door de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en LTO Noord afdeling Ljouwert.

De deelnemende boeren aan ‘Toer de Boer’ laten zien wat zij doen aan natuurinclusieve duurzame landbouw op hun bedrijf. Denk aan koeien in de wei, weidevogelbeheer, kruidenrijk grasland, voederhagen, bodemprojecten en lokaal voedsel uit de streek. De boeren passen steeds meer natuur toe in hun bedrijfsvoering en daar zijn ze trots op. Ze willen laten zien dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit, klimaat en landschap.

Activiteiten voor jong en oud

De 15 boerenbedrijven organiseren verschillende activiteiten. Van uitleg over voerrobots tot de werking van een windmolen met houten wieken. Bedrijven die volledig geautomatiseerd zijn, komen aan bod maar ook de geschiedenis van de landbouw in het, voor de gelegenheid, gratis toegankelijke Landbouwmuseum. 'TikTok-boer' Jan Woudstra uit Menaam legt uit wat voederhagen zijn en op de boerderij in Jellum wordt uitgelegd waarom honingbijen zo belangrijk zijn. Rondom Stiens kunnen mensen een speciaal boerenprogramma wandelend of fietsend beleven. Verder zijn er springkussens,  speurtochten, een weidesafari en koffie op het voerpad. Kortom genoeg te beleven voor jong en oud.

Proeverij en streekmarkt

Voor een stuk kaas of ander lekkers uit de streek kunnen mensen terecht bij boerderijwinkel Tsiis Sa in Hilaard. De proeverij van de voedselcoöperatie ‘Better foar Letter’ op boerderij Dykstra State Menaam en de Bioboerderij met streekmarkt van de familie Stremler uit Jorwert zijn ook zeer de moeite waard. De horecabedrijven op de route verwelkomen mensen deze dag met een boerenspecialiteit. Kom kijken bij de boer en bezoek de ‘Toer de boer’ per fiets, wandelend of met de auto.