Professionaliseringsmiddag voor docenten groen onderwijs

Op 30 maart was er een natuurinclusieve middag voor docenten van Terra MBO, Aeres VMBO & MBO Leeuwarden, VanHall Larenstein in het kader van de Regio Deal in het onderwijs. Het evenement vond plaats in het Biosintrum in Oosterwolde. Aanwezig waren studenten, docenten en afgevaardigden van het bedrijfsleven.

Karin Winkler en Peter Karssemeijer van de WUR presenteerden het lespakket "Biodiversiteit, kringlooplandbouw Open Teelten". Een kant en klaar lespakket wat gebruiksvriendelijk is voor mbo studenten en docenten. Het pakket is super up to date, de biodiversiteitsmonitor akkerbouw is er bijv. al bij opgenomen en er staan naast allerlei lesmateriaal prachtige (praktische) opdrachten in.

Het GLB met de ecoregelingen/ANLB ( -bestand, 3 MB) is uitgelegd door Johan Ros en Lysette Stoelwinder van Flynth. Deze ingewikkelde materie is zeer actueel en is overzichtelijk door hen toegelicht.

Joost Cruijsen, onderzoeker bodem en water vanuit de WUR en Slim Landgebruik nam de aanwezigen mee in de materie rond Koolstofvastlegging ( -bestand, 3 MB). Een actueel onderwerp en ook een opgave voor de toekomst. Goed om te integreren in het lesmateriaal.