Themaposters over weide- en akkervogels

Living Lab Fryslân stimuleert en ondersteunt initiatieven en projecten die natuurinclusieve oplossingen willen bieden. Samen met andere partijen in de provincie Fryslân wordt aandacht besteed aan specifieke onderwerpen binnen natuurinclusieve landbouw. Om samen het verschil te maken: van bewustwording naar gedragsverandering.

Middelen die hiervoor worden ingezet zijn onder andere posters. Inmiddels zijn er posters gemaakt over:

  • Weidevogelrijk boerenland
  • Rûchte is it nije moai
  • Biodiversiteit in en rondom de sloot
  • Biodiversiteit rondom de boerderij
  • Stroomschema natuurinclusieve (ver)pacht
  • Akkervogelrijk boerenland
  • Kleurrijk en levendig weidevogelland (tekening)

De posters zijn bedoeld ter inspiratie voor de toepassing van maatregelen en maken beeldend duidelijk welke soorten kunnen voorkomen op akkerlanden, mits het beheer goed wordt uitgevoerd en op elkaar is afgestemd.