Kennisbank van het Agroprogramma voor agrariërs uit het aardbevingsgebied nu online

Het Groningse Agroprogramma heeft sinds kort een online kennisbank voor agrariërs uit het aardbevingsgebied. De kennisbank is te vinden op de website van het Agroprogramma. Met de online kennisbank geeft het Agroprogrammateam verder invulling aan een van de doelen van het programma, namelijk het stimuleren en coördineren van de informatievoorziening voor agrariërs in het aardbevingsgebied.

In de kennisbank kunnen agrariërs vinden waar zij terecht kunnen met vragen over schade en versterking, wettelijke kaders waarbinnen zij kunnen werken, financiën of ontwikkelingen in de agrarische sector. Aziza Zijlstra, oud-trainee bij het Agroprogramma, heeft de kennisbank opgezet vanuit haar onderzoek. Hiervoor voerde ze gesprekken bij de provincie Groningen en bij andere organisaties, waar ze kennis ophaalde. Ook interviewde ze twaalf agrariërs, melkveehouders én akkerbouwers, uit vijf verschillende gemeenten in het aardbevingsgebied. De combinatie van kennis en de behoeften van de agrariërs leidde tot de kennisbank.

Kennisbank als startpunt

Het viel Zijlstra op dat veel agrariërs tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen: "Bijvoorbeeld het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, hun verdienmodel dat onder druk staat of een PAS-melding. Allemaal voorbeelden van uitdagingen die het ondernemen onzeker maken. Het is voor de agrariërs lastig om geïnformeerd keuzes te maken."

De online kennisbank werkt volgens Zijlstra dan ook als startpunt voor agrariërs die willen weten waar ze terecht kunnen voor informatie over aardbevingsproblematiek en hun bedrijfsvoering. "En als ze in de kennisbank niet vinden wat ze zoeken, kunnen ze altijd contact opnemen met het Agroprogrammateam, waar nog meer kennis is", aldus Zijlstra.

Zijlstra: "Ik heb tijdens het ontwikkelen van de kennisbank veel geleerd over de agrarische sector en hoe complex de uitdagingen zijn waar de agrariërs uit het aardbevingsgebied voor staan. Het is heel belangrijk dat organisaties zich, vóórdat ze iets doen, afvragen voor wie ze het doen: wat is de doelgroep? Wat is haar wens? En hoe sluit dat aan bij wat je doet?"

Website Agroprogramma

Agrariërs kunnen op de website van het Agroprogramma meer relevante informatie vinden, zoals uitleg over het programma en de werkwijze, informatie over de consulenten, onderzoeken, gegevens van experts (adressenbestand), een subsidieoverzicht en een aanmeld-/contactformulier.