Bijeenkomsten toekomst landelijk gebied Groningen

De provincie Groningen organiseert in juni zeven inloopbijeenkomsten over de toekomst van het Groninger platteland. Over het herstel van onze natuur, het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen en het verbeteren van de kwaliteit van het water, en voor het behoud van een landbouwsector die hier aan bijdraagt, die past binnen de grenzen en de leefbaarheid van het Groninger platteland.
 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor wie zich wil informeren over wat er in zijn of haar omgeving speelt en wie mee wil denken. De basis voor de bijeenkomsten is de startnotitie Transitie Landelijk Gebied die Provinciale Staten op 22 februari hebben vastgesteld. 

De provincie neemt dit jaar de tijd om samen met de belanghebbenden per deelgebied een plan te maken, samen vormt dit het gebiedsplan voor heel Groningen, dat begin 2024 gereed moet zijn.

De datum, tijd en locatie in uw omgeving en meer informatie vindt u op www.provinciegroningen.nl/tlg