Even voorstellen!

Onlangs zijn twee nieuwe collega's gestart voor de Regio Deal: Gert Noordhoff en Johan Dankert. Beide heren stellen zich hieronder kort voor.

Gert Noordhoff komt uit het Groninger Oldambt en is als senior projectleider onderdeel van het programmateam waar hij samen met Gerda van Eck, José Smit en Sylvia Bosma het programmamanagement van de Regio Deal voor zijn rekening neemt. Gert was de afgelopen jaren werkzaam bij diverse organisaties op het vlak van landbouw, gebiedsontwikkeling en de leefbaarheid van het platteland. Het meest recent werkte hij als projectleider/ beleidsadviseur bij de provincie Groningen. Gert: "Met mijn vader heb ik een akkerbouwbedrijf waar ik mijn steentje probeer bij te dragen aan de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. We waren destijds een van de eerste bedrijven in Noord-Nederland waar strokenteelt werd (en nog steeds wordt) toegepast. Tot slot ben ik, samen met meer dan 30 andere bedrijven, trots lid van coöperatie de Graanrepubliek www.graanrepubliek.nl.
In de resterende looptijd van de Regio Deal is het van belang dat we het programma tot een goed einde brengen én dat we de geleerde lessen en inzichten een plek geven in toekomstig beleid en de dagelijkse praktijk op boerenbedrijven. De uitdaging zit ‘m er in dat ik er mede voor kan zorgen dat Noord-Nederland straks als voorloper gezien kan worden op het vlak van natuurinclusieve landbouw.

We zijn in Noord-Nederland over het algemeen erg bescheiden over dingen die we doen. Dat komt voort uit een erg mooie eigenschap: nuchterheid. Maar we mogen wel eens een beetje trotser zijn over de zaken die we doen en dit ook uitstralen. Oftewel, we mogen wel een beetje meer ‘snakken’!

De 31 jarige Johan Dankert uit Sint Annaparochie (het Bildt) is de nieuwe gebiedscoördinator voor de noordelijke Kleischil. Naast zijn werk voor de Regio Deal runt hij een klein akkerbouwbedrijf samen met zijn ouders. Hij studeerde Geschiedenis en Culturele Geografie aan de RuG, houdt van zeilen op platbodems en heeft net een halfjaar in Nieuw-Zeeland gereisd en gewerkt. Hiervoor werkte hij als junior rentmeester bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij zet zich in om samen op te trekken om de landbouw en het landelijk gebied toekomstbestendig te ontwikkelen.