Jonge boeren centraal tijdens drukbezochte netwerkbijeenkomst 30 juni

Jonge boeren stonden vrijdag 30 juni centraal tijdens de netwerkbijeenkomst die we samen met AgroAgenda Noord-Nederland in de Lawei in Drachten organiseerden. Vijf jonge ondernemers/opvolgers namen de ongeveer 140 belangstellenden mee in de dagelijkse praktijk van hun werk, hun dromen voor het eigen bedrijf, knelpunten waar ze mee te maken hebben en hun toekomstvisie voor de landbouw. Het panel, onder leiding van Hilde Coolman (NAJK portefeuillehouder akkerbouw), werd gevormd door Mart Everts, Romke Sijtsma, Margot Jalvingh en Marieke Jelsma. 

Groene Pluim

Gedeputeerde Henk Jumelet reikte dit keer twee Groene Pluimen uit (een welverdiend compliment aan mensen die zich inzetten voor natuurinclusieve landbouw). Er waren 6 mensen genomineerd voor de Groene Pluim: 

 • Jenneke Andreae (Friese Kleiweide): Jonge boerin die mensen aan zich weet te binden en projecten loskrijgt. Trekker van ‘Toer de Boer’ voor verbinding stad Leeuwarden (wijken) met platteland (agrarische sector). 
 • Eduard van der Hoek (Vogelwacht Leeuwarden): Ziet kansen voor weidevogels in de stadsrand van Leeuwarden. Met zijn enthousiasme weet hij gemotiveerde agrariërs te overtuigen van het nut van weidevogelvriendelijke ingrepen en beheer. 
 • Jan van Goor (coördinator Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe): Weet boeren te enthousiasmeren voor natuurinclusieve landbouw. Speelde een grote rol bij de verbetering van de biodiversiteit in Zuidwest Drenthe
 • Rudi Hooch Antink (melkveehouder Koekange): Heeft passie voor duurzaam boeren en brengt dat op inspirerende wijze over op collega-boeren en de nieuwe generatie boeren (studenten Terra). Hij is een echte verbinder. Zijn enthousiasme en drive werken aanstekelijk. 
 • Albert-Jan Knijp (melkveehouder uit Anderen): Startte zelf projecten met nieuwe voedergewassen en duurzame landbouwmethoden. Is voor zijn omgeving een voorloper voor duurzaam boeren. Staat andere boeren met raad en daad bij. 
 • Maurits en Jessica Tepper (Proefboerderij Eytemaheert in Roderwolde): Op hun bedrijf zijn zij voorloper op het gebied van natuur-inclusieve landbouw. Zij hebben een CSA (Community Supported Agriculture, gemeenschapslandbouw ) opgericht en zijn gaan samenwerken met een bio-varkensboer. Ze zijn met hun bedrijf proefboerderij van de WuR. 

En de winnaar is...

Hoewel volgens de jury alle genomineerden de Groene Pluim verdienen, kwamen ze ertoe om de pluim uit te reiken aan Albert Jan Knijp. Citaat van de jury: 
"Albert Jan is een voorloper in het telen van nieuwe gewassen. Zo pionierde hij in de teelt van Nederlandse soja. Daarnaast ontwikkelt hij zelf machines voor het telen van die nieuwe gewassen. Hij staat collega-boeren met raad en daad bij. Hiermee is hij een voorbeeld voor boeren in zijn omgeving en verdient deze Groene Pluim!"

Gerda van Eck (programmaleider Regio Deal en AgroAgenda) kreeg de pluim voor haar kennis en inzet voor de landbouw in Noord-Nederland, de verbinding van mensen en initiatieven die zij tot stand brengt en haar vermogen om zaken verder te brengen.

      

Animatiefilmpje over de landbouw in Noord-Nederland in premiere

De AgroAgenda heeft een nieuw aansprekend animatiefilmpje laten maken. Het laat zien dat we in Noord-Nederland onze krachten bundelen en met vele partijen samen werken aan de toekomst van de landbouw.

Workshops

Na het plenaire deel waren er workshops over landbouwsystemen van de toekomst, de Kracht van het noorden en natuurinclusieve landbouw in het onderwijs m.m.v. een aantal studenten.

Bekijk hier de terugkoppeling vanuit de workshops:

 1. Landbouwsystemen van de toekomst: PowerPoint presentatie Regeneratieve akkerbouw (PDF PDF-bestand, 4 MB)
 2. Landbouwsystemen van de toekomst: terugkoppeling workshop melkveehouderij (PDF PDF-bestand, 224 KB) en de brochure bedrijfssystemen voor de melkveehouderij (PDF PDF-bestand, 3 MB) in Noord-Nederland
 3. Landbouwsystemen van de toekomst: Agro Forestry
 4. PowerPoint presentatie van Voedselbos Valthe (PDF PDF-bestand, 9 MB)
 5. PowerPoint presentatie van Singels en hagen in de veehouderij (PDF PDF-bestand, 2 MB) en het filmpje Op weg naar Agroforestry
 6. PowerPoint presentatie De Kracht van het Noorden, waarden en potenties (PDF PDF-bestand, 16 MB)
 7. PowerPoint presentatie Natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs (PDF PDF-bestand, 587 KB)

    

Lees hier (PDF PDF-bestand, 178 KB) de inleiding van Marijke Folkers van de AgroAgenda
Lees hier (PDF PDF-bestand, 76 KB) de inleiding van gedeputeerde Henk Jumelet