Friese Kleiweide voorbeeldregio voor gezond lokaal voedsel

Meer milieuvriendelijke landbouw en meer mensen die gezond lokaal geproduceerd voedsel eten moeten de Greidhoeke (de Friese Kleiweide) tot voorbeeldregio (Bioregio) van Nederland maken. Dat sluit prima aan bij de ambitie van de samenwerkende overheden die zich hebben verenigd in Greidhoeke plus om te komen tot een natuurinclusief platteland. Wat een Bioregio daarbij kan betekenen, is onderzocht door bureau Avalon. Het bureau deed samen met betrokkenen vanuit de landbouw, natuur, gezondheidszorg, voeding en onderwijs een verkenning naar de mogelijkheden om een Bioregio op te zetten en welke interventies daarbij kansrijk zijn. De resultaten hiervan werden 21 september gepresenteerd en aangeboden aan gedeputeerde Folkerts van de provincie Fryslân.

Ruim 70 belangstellenden en betrokkenen uit de landbouw, onderwijs en onderzoek waren aanwezig in de schuur van akkerbouwer Romke Sijtsma in Arum. Martien Lankester van bureau Avalon presenteerde de resultaten van de verkenning en er was een panelgesprek met Anneke van Schepen, huisarts in Bolsward, Jordy Muus, directeur Boer&Chef, Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie en Bert Vollema, biologisch melkveehouder in Tzum en raads- en bestuurslid in de gemeente Waadhoeke en Wetterskip Fryslân. Er werden mooie gesprekken gevoerd en ervaringen gedeeld over wat deze transitie betekent en waar kansen liggen. Het is een proces van lange adem waar stap voor stap veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Een belangrijk aandachtspunt is hoe een boer die wil veranderen toch een goede boterham kan blijven verdienen. De samenwerkende overheden in Greidhoeke plus (gemeenten Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân) hebben onder dankzegging van gedeputeerde Folkerts de verkenning van Avalon ontvangen met de belofte om serieus te kijken waar een vervolg aan kan worden gegeven. 

Boerderijautomaat feestelijk in gebruik genomen

In de pauze opende wethouder Henk de Boer van de gemeente Súdwest-Fryslân als eerste klant officieel de Boerderijautomaat van Romke Sijtsma met lokale producten. Met de opening van de muur wordt het gemakkelijker om lokale producten te kopen. De muur is gevuld met producten uit de streek, zoals aardappelen, groente, eieren, erwten, fruit, (niet klevende) pindakaas en chocopasta. De producten zijn afkomstig van verschillende boeren en tuinders uit de directe omgeving.

Promotie van lokale producten

Romke Sijtsma is een jonge ondernemende boer die zich onder andere inzet voor de promotie van lokale producten. Dit initiatief is in afstemming met Stichting Gouden Land gedaan die dit soort initiatieven ondersteunt. Hij ontwikkelde het concept Promotie van Lokale Producten. Dit is een modern concept waarbij mensen zelf lokale producten uit de muur kunnen trekken. Het assortiment zal in de loop van tijd verder worden uitgebreid. Romke Sijtsma: "Ik ben blij dat de muur is geopend. Ik heb er hard aan gewerkt om dit te realiseren. Ik hoop dat veel mensen deze muur (Sytzamaweg 43a in Arum) gaan gebruiken om lokale producten te kopen." De muur is gefinancierd met middelen uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, het Waddenfonds en aangevuld met geld van de gemeente.

Lees de verkenning Greidhoeke, een Bioregio in Fryslân  (PDF PDF-bestand, 450 KB)

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Gea Neijsen