Agenda

Blijf hier op de hoogte van alle activiteiten die worden geoganiseerd rondom de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw (scroll naar beneden). Kijk hier voor een overzicht van alle activiteiten die in juni tijdens de themamaand van de natuurinclusieve landbouw worden georganiseerd. 

Themabijeenkomst vlasteelt in het Oldambt 2 november

Wat is de potentie van vlasteelt in het Oldambt?

Datum:     Donderdag 2 november 2023
Tijd:          20.00 uur – 22.15 uur 
Locatie:     Van der Valk in Zuidbroek

Gezien de duistresistentie problematiek in het Oldambt is het van belang dat we alternatieve gewassen weten te vinden met behoud van een goed verdienmodel voor de agrariers in het Oldambt. Misschien is vezelvlas zo'n gewas? Hoe staat het met afzet van vlas? Wat zijn de te verwachten gemiddelde saldo's van vezelvlas? Kunnen we het telen in het noorden van Nederland? Wat hebben we daar voor nodig?  

Allemaal vragen waar we op deze bijeenkomst in willen gaan. Met als uiteindelijk doel te kijken of vezelvlas een gewas is dat bij telers een meerwaarde in hun bouwplan kan zijn. En mogelijk kan uitgroeien tot een goed verdienmodel. Lenno Vermaas van Van der Bildt zaden en vlas BV neemt ons mee in de ins- en outs van de teelt van vezelvlas. Mocht hiervoor voldoende belangstelling zijn, dan starten we een pilot met vezelvlas. Er is ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door VVB Oldambt en de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harold Martens, 06-31111893.
 

Bijeenkomst vlasteelt het Hogeland in Baflo op 7 november

Datum: Dinsdag 7 november 2023
Tijd:      19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21 te Baflo

Hoe staat het met afzet van vlas? Wat zijn de te verwachten gemiddelde saldo’s van vezelvlas? Kunnen we dit gewas telen in het Noorden van Nederland? En wat hebben we daar voor nodig?

Allemaal vragen waar de Regio Deal in samenwerking met Collectief Midden Groningen en LTO Het Hogeland op deze bijeenkomst in willen gaan. Het doel is om te kijken of vezelvlas een gewas is met een goed verdienmodel om bij telers een meerwaarde in het bouwplan te kunnen zijn. Voor deze bijeenkomst is dhr. Lenno Vermaas van Van der Bildt zaden en vlas BV uitgenodigd. Hij neemt ons mee in de ins- en outs van de teelt van Vezelvlas en er is ruimte voor het stellen van vragen en interactie.

Ter afsluiting wordt er geïnventariseerd welke ondernemers mogelijk interesse hebben om aan een pilot vezelvlas deel te nemen. Bij voldoende interesse kan een pilot gestart worden. 

Aanmelden
Bent u erbij op 7 november? Uw aanmelding ontvangen wij graag voor vrijdag 3 november via het aanmeldformulier.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janny Kooistra op tel. 0625495953.
Hopelijk tot ziens op 7 november in Baflo!

Netwerkbijeenkomst 30 juni 2023

Natuurlijk boeren in het noorden 
De AgroAgenda en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw organiseren op vrijdag 30 juni weer een netwerkbijeenkomst met workshops. (Jonge) boeren vertellen hoe zij naar de toekomst kijken en we laten zien wat er in Noord-Nederland allemaal gebeurt. Voor iedereen met hart voor de landbouw. Een ochtend om geïnspireerd te worden, mee te denken en elkaar (nog beter) te leren kennen. 

Datum:                Vrijdag 30 juni 2023
Tijd:                      9.30 – 13.30 uur     
Locatie:                De Lawei in Drachten
    
Wie verdient de Groene Pluim?
De Groene Pluim is een welverdiend compliment aan mensen die zich op gebiedsniveau inzetten voor duurzame, natuurinclusieve landbouw. Hiermee zijn zij een inspiratie voor anderen. Bent of kent u iemand die volgens u een voorbeeld kan zijn voor anderen en de Groene Pluim verdient? Laat het ons voor 10 juni weten via RegiodealNIL@provinciegroningen.nl

Aanmelden kan tot 23 juni via het aanmeldformulier

 

Themabijeenkomsten over de bodem

De bijeenkomst op 2 februari in Stadskanaal gaat niet door.

Is de bodem het agrarisch goud voor de toekomst?
De bodem is de basis, zowel van een boerenbedrijf als voor biodiversiteit en natuur. Voor boeren zijn bodemleven, bodemstructuur en beschikbaarheid van water voedingsstoffen van groot belang.

De Agenda voor de Veenkoloniën en de Regio Deal organiseren begin 2023 drie themabijeenkomsten over de bodem. Met lezingen van Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer van Aeres Hogeschool Dronten en Wijnand Sukkel, sr. onderzoeker duurzame landbouw aan de WUR. We sluiten af met een stamppotbuffet. Een ochtend om geïnspireerd te worden, mee te denken en elkaar te leren kennen.  

Voor wie:Agrarisch ondernemers en ketenpartijen in het Oldambt en de Drents-Groningse Veenkoloniën en Westerwolde
Data:26 januari (Oldambt) ( -bestand, 322 KB)
Tijd: 9.30 – 13.30 uur  
Locatie:resp. Van der Valk Zuidbroek 

Aanmelden
Bent u erbij? Meld u dan aan voor één van de bijeenkomsten via het antwoordformulier. Meer info: Harold Martens, 06-31111893.
 

Netwerkbijeenkomst AgroAgenda en Regio Deal 11 november 2022

Samen met de AgroAgenda Noord-Nederland organiseren wij op 11 november weer een netwerkbijeenkomst met workshops. Thema is: Een handvat voor een bloeiend platteland in 2040. Aanmelden kan tot 2 november via de link in de uitnodiging. 

Locatie: De Lawei in Drachten
Tijd: van 9.30-13.30 uur

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst ( -bestand, 312 KB)

Vrijdag 9 september: open dag boerenexperiment met druppelirrigatie, waterkanon en geen water

Op een perceel van ruim 10 ha worden druppelirrigatie, waterkanon en geen water met elkaar vergeleken. Op het perceel met de druppelirrigatie is ook tijdens de groei een meststof toegevoegd. Dit is één van de boerenexperimenten in de Veenkolonien, Westerwolde en Oldambt waarvoor vanuit de Regio Deal subsidie is verleend. Kom 9 september het proefveld bezichtigen en zie zelf zelf de verschillen!

Wanneer:    Vrijdag 9 september 2022
Hoe laat:      Van 13:00-16:00 uur
Waar:           Melkveehouderij Van Schot-Keizers vof
                     Ontsluitingsweg nieuwe Compagnie 1
                      9665 DA Oude Pekela

Arjan Janknegt, irrigatiespecialist en Christiaan Bondt, onafhankelijk ruwvoer specialist, geven een toelichting en beantwoorden vragen over de voor én nadelen van de diverse objecten. Naast het proefveld is het mogelijk om een aantal mengsels te bekijken met klavers en kruiden. Een productief kruidenrijk mengsel en een mengsel klaver/gras waar al 2 jaar geen drijfmest en kunstmest gegeven is.

Meer informatie of vragen?
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u bellen met 06-21814005.
 

Excursie naar het Achterste Diep

Op woensdag 15 juni organiseren wij samen met Prolander een excursie naar het pilotproject natuurinclusieve landbouw Achterste Diep. Dit projectgebied ligt tussen Buinen en Drouwenerveen. Als onderdeel van het Hunzedal is het de natuurlijke verbindingszone tussen het bovenstroomse Lofargebied en het benedenstroomse gebied de Branden. Hier loopt vanuit de Regio Deal een gebiedsproces waarbij boeren nieuwe manieren van landbouw verkennen. Deze natuurinclusieve landbouw gaat uit van een manier van boeren waarbij oog is voor de natuur. Terwijl de Hunze langzaamaan zijn oorspronkelijke, kronkelende weg door het landschap weer begint te vinden, komt er rondom de beek steeds meer natuur terug. Die natuur is hard nodig om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren, maar heeft ook ruimte nodig op grond die nu van boeren is.

Wij vertellen u graag meer over dit project en het doorlopen gebiedsproces en nodigen u van harte uit op:

Wanneer:          Woensdag 15 juni 2022
Tijdstip:             13.30 – ca. 15.30/16.00 uur ( inloop vanaf 13.15 uur)
Locatie:              Start bij Dorpshuis het Vertier (Hoofdstraat 16A, 9525 TE Drouwenerveen)

Programma

Ontvangst met koffie / thee
Presentatie pilotproject Achterste Diep door Willem Tjebbe Oostenbrink (Prolander),
Rene Vree Egberts, Joop van Duijnhoven (Agrarische Natuur Drenthe)
Daarna stappen we bij elkaar in de auto om op een aantal plekken het gebied te bezoeken.

Bent u erbij op 15 juni? Aanmelden kan tot 8 juni via het aanmeldformulier.

 

Bustoer naar de Midwolder Bouwten

Op 16 juni organiseren wij een bustour voor statenleden, wethouders en stakeholders in de provincie Groningen naar het project Midwolder Bouwten, één van de voorloperprojecten in de Regio Deal. We laten u hier de eerste resultaten van het project zien. Daarnaast vertellen agrariërs die deelnemen aan de subsidieregeling Boerenexperimenten, over hun ervaringen en experimenten met natuurinclusieve landbouw.

Wanneer:                    Donderdag 16 juni 2022
Tijdstip vertrek bus: 15.00 uur vanaf provinciehuis Groningen
Start programma:      15.45 uur Koetshuis Ennemaborg (Hoofdweg 96, 9681 AJ Midwolda)
Vertrek:                        met bus vanaf provinciehuis Groningen of met eigen vervoer

Bent u erbij op 16 juni? Aanmelden kan tot 8 juni via het aanmeldformulier

 

Bijeenkomst over de toekomst van de landbouw in de Kleischil

Op dinsdag 14 juni a.s. organiseren wij een bijeenkomst voor betrokkenen en belangstellenden over de toekomst van de landbouw in de noordelijke Kleischil. Ruim een jaar geleden is met betrokkenen, een streefbeeld en actieplan voor dit gebied opgesteld. De gezamenlijke ambitie is om een landbouw te realiseren die circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit, klimaatbestendig is, met aandacht voor het landschap, maatschappelijk draagvlak heeft én economisch rendeert. Met als doel de sector op de lange termijn gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten zijn. 
Een kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de agrarische collectieven Waadrâne, Westergo en Midden-Groningen, LTO-Noord, Fjildlab en Thomas Pollema als jonge agrariër, is betrokken bij de uitvoering van de plannen. Hiermee zitten boeren zelf aan het roer bij de overstap naar meer natuurinclusieve en klimaatbestendige landbouw. Tijdens deze bijeenkomst praten we u graag bij over wat er in dit gebied momenteel allemaal gebeurt en welke resultaten er zijn bereikt. En het is fijn om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Wanneer:    Dinsdag 14 juni 2022
Tijdstip:       13.00-17.00 uur
Locatie:        SPNA Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl

Programma

13.00 u                   Inloop met koffie/thee en wat lekkers
13.30 uWelkom door Alma den Hertog van Collectief Midden Groningen en 
Niels de Bruijn, gebiedscoördinator 
13.40 u  Wat gebeurt er allemaal in de Kleischil? 
-    Kringloopcoöperatie in oprichting, door Alma den Hertog 
-    Een robuust groenblauw netwerk, door Niels de Bruijn
-    Resultaten onderzoek naar akkerrandenbeheer, door Corrie Terpstra van Agrarisch Collectief Waadrâne
-    Ervaringen met het Leernetwerk bodem en boerenexperimenten door 
Harold Martens, gebiedscoördinator
14.15 uRegeneratieve landbouw in de praktijk, door Louw Hoekstra van Agro Advies en Dienstverlening Hoekstra
14.45 uAgrifuture, door Henk Westerhof van SPNA
Agrifuture is een systeemonderzoek naar het akkerbouwsysteem van de toekomst en combineert zo veel mogelijk maatregelen gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en landschap. 
15.15 uProject Duurzame pootgoedteelt, door deelnemende akkerbouwer Jan Wolthuis
15.45 uPauze
16.15 uVeldbezoek op de proefboerderij
17.00 uNetwerken met hapje en drankje

Aanmelden
Bent u erbij op 14 juni? Meld u dan voor 6 juni aan via het aanmeldformulier.

 

Mini-symposium rondom de landbouw in Fryslân

In Noord-Nederland wordt volop gewerkt aan de gezamenlijke opgaven die er liggen rondom de landbouw. De drie noordelijke provincies werken vanuit de Regio Deal samen met de partners in het gebied aan de ambitie om koploper te worden van een duurzaam natuurinclusief platteland. Daarnaast wordt in Fryslân gewerkt aan de uitvoering van de landbouwagenda. Uitgangspunt is een landbouw te realiseren die circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit, klimaatbestendig is, aandacht heeft voor het landschap, maatschappelijk draagvlak heeft én economisch rendeert. Het doel is een natuurinclusieve landbouwsector die op de lange termijn gezond, concurrerend en rendabel is. 

Op vrijdag 17 juni a.s. is er vanaf 15.30 uur in Pingjum een mini-symposium voor bestuurders van gemeenten, provincie en Wetterskip, raadsleden, statenleden en leden van het algemeen bestuur, collectieven, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, terreinbeheerders, kennisinstellingen en ketenpartijen in Fryslân over de landbouw. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Wanneer:    Vrijdag 17 juni 2022
Tijdstip:       15.30 -18.00 uur met aansluitend buffet tot 19.00 uur
Locatie:       Boerderijshop Pingjum, De Blokken 2 in Pingjum 

Programma

15.30 uur

Inloop met koffie/thee

15.40 uur

Welkom en opening door gedeputeerde Klaas Fokkinga

15.50 uur 

Presentatie: Jonge agrarisch ondernemer | Romke Sijtsma.   
Deze jonge boer heeft een eigen visie op hoe eten hoort te zijn. Hij runt de 'Boerderijshop’ met eerlijke en duurzame producten. In samenwerking met collega-boeren in de buurt van Pingjum verkoopt hij producten rechtstreeks van de boer aan de consument. Daarnaast is hij actief in diverse verbindende activiteiten die het agrarisch ondernemen verbeteren en verduurzamen. 

16.10 uur

Presentatie: ‘AgriFuture: de akkerbouw van de toekomst’| Henk Westerhof St. Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA)  
AgriFuture is een systeemonderzoek naar de toekomst van de akkerbouw. Voor welke uitdagingen staan akkerbouwers? En hoe kunnen die in het bouwplan worden meegenomen? Boeren en stakeholders hebben meegeholpen aan het ontwerp dat wordt toegelicht.  

16.30 uur

Presentatie: ‘De noordelijke Kleischil in 2030’| Berend Santema, Agrarische Natuur Coöperatie Westergo en Alma den Hertog, Collectief Midden Groningen
In het noordelijk kustgebied van Harlingen tot Delfzijl wordt vanuit de Regio Deal op basis van een streefbeeld gewerkt aan diverse themalijnen. Dit zijn onder andere ‘Bodem als basis’, ‘Toekomstbestendige bedrijven’ en ‘Biodivers en aantrekkelijk landschap’. De uitvoering is in volle gang. Wat is nodig voor een succesvolle transitie?

16.50 uur

Presentatie: ‘De Landbouwagenda Fryslân 2021-2030 en instrumenten voor een natuurinclusieve kringlooplandbouw’ | Ingrid van Huizen, provincie Fryslân   Belangrijke instrumenten die bijdragen aan een natuurinclusieve kringlooplandbouw  zijn bijvoorbeeld gebiedsoffertes, coaching aan boeren (o.a. vanuit de Landbouw Advies Pool) en kritische prestatie indicatoren 

17.10 uur

Afsluiting en aansluitend rondleiding door Romke Sijtsma

18.00 uur

Napraten en buffet met eten uit de streek

Aanmelden
Bent u erbij op 17 juni? Meld u dan voor 11 juni a.s. aan via het aanmeldformulier. U kunt hier ook aangeven of u blijft napraten en eten.