Schiermonnikoog

Om te voldoen aan de stikstofnormen die gelden op Schiermonnikoog willen de 7 melkveehouders de veestapel op het eiland met 35% verminderen. Het plan hiervoor maken ze zelf op het eiland, de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw faciliteert hierbij.

Melkfabriek

Ook willen de boeren een melkfabriek bouwen waar in de toekomst eigen producten gemaakt kunnen worden, een nieuw verdienmodel dus. Natuurmonumenten helpt mee om de plannen te realiseren door het vee van de melkveehouders te laten grazen op de kwelders van het eiland. Kijk voor meer informatie op vanschier.

Meer grond per dier

De landbouwtransitie van Schiermonnikoog is een aanpak waarbij op vrijwillige basis een extensivering van de landbouw plaatsvindt. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van meer grond per dier, en waarbij dieren meer en langer buiten in de weide kunnen staan. Hierdoor krijgt het project ook veel landelijke aandacht. Voor Schiermonnikoog is een streefbeeld opgesteld dat gericht is op de landbouw in 2030. Daarnaast wordt er nog een actieplan opgesteld met de projecten en acties die nodig zijn om het streefbeeld te realiseren en wie hiervoor verantwoordelijk is. 

In deze video vertelt Peter Visser namens de boeren over de GLB-pilot biodivers boeren op Schiermonnikoog. Bekijk  hier de video over de GLB-pilot.  
 

Betrokkenen

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Esther Hagen, hagen.esther@gmail.com, of Ingrid van Huizen, i.b.vanhuizen@fryslan.frl of 06-46891849.