Voorlopersproject Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw 

In de Veenkoloniën worden verschillende methodes uitgeprobeerd om meer natuurinclusief te telen. Om de bijdrage van boeren aan de natuur te kunnen waarderen en uiteindelijk belonen, is een eenduidige manier van meten nodig. Daarvoor wordt de Biodiversiteitsmonitor akkerbouw ontwikkeld.

Monitor

Deze monitor helpt akkerbouwers om biodiversiteit op en om hun bedrijven te versterken en dient als basis voor beloning van hun prestaties. Zo wordt het voor akkerbouwers aantrekkelijker om de omslag te maken naar een natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Daarbij kunnen zij profiteren van de diensten die de natuur levert, zoals een gezonde bodem, voldoende schoon water en bestuivende insecten.

Samenwerking

Het opzetten van deze monitor is een unieke samenwerking van het WNF, Rabobank, Brancheorganisatie Akkerbouw en de provincie Groningen. Het sluit aan op het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat in de Veenkoloniën op effectiviteit wordt getoetst. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de agrarische natuurverenigingen Drenthe en Oost-Groningen en ondersteund door de provincies Drenthe en Groningen. Het is de bedoeling dat de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw ook gebruikt gaat worden in het Oldambt en de Noordelijke kleischil. 

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw is officieel gelanceerd op een symposium op 14 februari 2023 in Woerden. Kijk hier voor meer informatie. 

Betrokkenen

Heeft u nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Dirk Nigten, via dirknigten@gmail.com